Social Icons

Sígueme en Facebook Sígueme en Google+ Sígueme en Twitter

BoreasEn la banda sud-oest de la Llosa de Palamós, sobre un passadís de sorra situat a uns 31 metres de profunditat, jeuen les restes del Boreas. Va ser un remolcador d'altura de la Marina alemanya durant la segona guerra mundial, de 40 metres d'eslora, el nom original de la qual era Pellworm. En acabar el conflicte militar va passar a ús civil i va anar en 1980 quan, amb bandera de Panamà, se li va posar el nom actual: Boreas.

Destinació Incerta

Després de diverses vicissituds i singladures incertes va acabar sent immobilitzat per les autoritats per tràfic d'estupefaents i va romandre amarrat en total estat d'abandó durant tres anys en el port de Palamós. Es van adonar del que allò podia significar per incentivar la pràctica del busseig esportiu a la zona, i van iniciar les gestions necessàries per enfonsar el casc del vell remolcador en lloc accessible per als submarinistes que no constituís un perill per a la navegació ni la pesca.

Perfectament condicionat


 Després de comprar el buc i demanar les autoritzacions pertinents, es va procedir a la descontaminació i a la preparació del vaixell per al seu enfonsament: durant mesos es va desballestar parcialment la sala de màquines, es van eliminar mampares i canonades perilloses per als futurs bussejadors i, finalment, es van tallar els pals, l'altura dels quals constituïa un risc per a la navegació. El dia 23 de gener de 1989 es va enfonsar el buc a la zona en què la Llosa de Palamós cau bruscament fins a 20 metres i on comença la sorra. Per bussejar en el Boreas és imprescindible apropar-se amb una embarcació. Tots els centres de busseig de la zona fan sortides regulars al derelicte, fins i tot alguns que es troben bastant lluny. Per localitzar-ho cal dirigir-se fins a la balisa que assenyala la Llosa de Palamós; des d' allà, es recorren uns 200 m amb rumb sud-oest fins a trobar la boia que marca el buc enfonsat. En els dies d'aigües molt clares és possible distingir la seva silueta des de la superfície.

Fons Marí


El casc del Boreas reposa escorat lleugerament per la banda de babord i l'hèlix apunta directament cap a mar obert. La proa se situa a uns 26 metres, la popa a uns 32 metres i el pont del buc a uns 15 metres. Pocs mesos després del seu enfonsament, el derelicte ja estava recobert d'algues i invertebrats; la sala de màquines i molts forats havien estat colonitzats per còngris i al voltant del casc existeix una gran presència d'algun llamàntol de gran grandària. Al voltant del casc hi ha nombrosos forats de desguàs, sovint colonitzats per còngris; no és rar que gairebé totes aquestes cavitats estiguin ocupades. En la baranes de la coberta s'observen formacions de briozoos i de cucs tubícoles.

Biografia: Guia Submarina d'Andreu Crides